Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar külpolitika és a határon túli magyarság

Létrehozva: 2006. április 1.
Módosítás: 2010. február 24.
Forrás: Külügyminisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:


A Köztársaság Kormánya meg kívánja újítani a magyar-magyar kapcsolatokat, az anyaország, valamint a határon túli magyar közösségek közti viszonyt és ezért koncepcióváltásra törekszik a nemzetpolitikában. Bár 2007. január 1. után a külhoni magyarok több mint 90%-a azonos gazdasági és politikai keretek között él az Európai Unión belül, sem a környező országok, sem az Unió nem pótolhatják azt a szerepet, amelyet az anyaország lát el külhoni kisebbségei tekintetében. A magyar kormánypolitikának ugyanis azokat az egyenlőtlenséget kell oldani, melyek a kisebbségi létből következnek. Ezek az egyenlőtlenségek részben öröklöttek, részben fennáll az esélye, hogy az új történelmi helyzet adta lehetőségek mellett, újabb egyenlőtlenségek is kialakulnak. A magyar Kormány és a külhoni magyar közösségek kapcsolata a kölcsönös felelősségvállaláson és együttműködésen alapul. Csak ez a szemlélet képes kiszabadítani a külhoni közösségeket a pártpolitikai játszmákból, a támogató-támogatotti szerepekből. A magyar-magyar együttműködés másik fontos alapelve a be nem avatkozás politikája a határon inneni és túli magyar közösségek vonatkozásában egyaránt. Olyan irányba kell előrehaladnunk, amely a nemzeti identitás megőrzésének támogatása mellett sokkal jobban koncentrál a szülőföldön való boldogulás és gyarapodás gazdasági-szociális feltételeire. Vagyis olyan nemzetpolitikát kell folytatni, amely az identitás-megőrzésre koncentráló normatív támogatáspolitikából és a versenyképességet, a gazdasági-társadalmi előrehaladást szolgáló fejlesztési stratégiák rendszeréből áll. Erre azért van szükség, mert az európai uniós tagság nem garancia, csupán lehetőség. A magyar érdekérvényesítés kerete, a modernizáció hajtóereje, ha megragadjuk és kihasználjuk az ezen keretek által biztosított lehetőségeket.

E területen az államigazgatási szervezetrendszerben is jelentős változások történtek:

  • A Miniszterelnöki Hivatalba integrálódott a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH), mely nagy létszámmal végezte feladatát, de hatékonyságát a támogatottak részéről is sok kritika érte, s jelentős a szomszédos országok magyarsága támogatására szánt forrást élt fel maga az intézmény, saját működtetésére. 
  • Megjegyzésre érdemes, hogy szintén integrálásra kerül február 1-jétől a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, annak érdekében, hogy a határon túli magyarság és a hazai kisebbségek ügyének koordinációja a legmagasabb szinten, a Miniszterelnöki Hivatalon belül önálló szakállamtitkárságon belül történjen.
  • A HTMH jogutódjaként 2007. január 1-jén alakult meg a Külkapcsolatokért- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság szervezeti egységeként a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya, mely jelentősen csökkentett létszámmal és letisztult profillal veszi át a kormányprogram vonatkozó részeinek megvalósítását. 
  • Célunk, a hatékonyabb és átláthatóbb intézményi rendszer működetése, illetve az uniós források sikeres bevonása érdekében tett reformok megvalósítása. Az elmúlt félévben jelentős előrelépést értünk el az intézményrendszer átalakítása területén, illetve új kisebbségpolitikai kormányprogram megvalósíthatósága érdekében. 
Ugrás vissza Ugrás vissza...