Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyarigazolvány

Létrehozva: 2006. április 1.
Módosítás: 2006. április 1.
Forrás: Külügyminisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A kedvezményeket, amelyeket a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényben rögzítettek, a magyarigazolvány birtokában veheti igénybe annak birtokosa. A Szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény, közismertebb nevén a kedvezménytörvény tervezett módosításának célja a Magyarigazolványok és a Magyar hozzátartozói igazolványok érvényességi idejének meghosszabbítása határozatlan ideig (vagyis a jogosult élete végéig, illetve a jogosultság fennállásáig) az igazolványok cseréje nélkül, továbbá hogy a kedvezmények igénybevételének bejegyzésére szolgáló mellékletek betelte után is igénybe vehetőek legyenek az utazási-, pedagógus-, és diákkedvezmények, az igazolványok cseréje nélkül.

Magyarigazolványt az a nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személy kérhet Magyarország Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától, aki

 1. a Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban, Romániában, a Szlovén Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban vagy Ukrajnában lakik,
 2. magyar állampolgárságát nem önkéntes lemondással veszítette el,
 3. nincs állandó magyarországi tartózkodásra jogosító engedélye,
 4. akivel szemben az illetékes magyar hatóság nem rendelt el beutazási és tartózkodási tilalmat, illetve vele szemben Magyarországon szándékos bűncselekmény miatt nincs folyamatban büntetőeljárás,
 5. kapott a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet által kiállított igazolást.

Utóbbi annak adható, aki

a) a magyar nemzeti közösséghez tartozását a magyarigazolvány iránti kérelem benyújtásával kinyilvánította,
b) tud magyarul, vagy
c) a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy a lakóhelye szerinti állam területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet nyilvántartott tagja, vagy a lakóhelye szerinti állam területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartják számon.

Hozzátartozói igazolvány

Ha nemzetközi szerződés - így például a román állampolgárok esetében a magyar és a román kormány által elfogadott egyetértési nyilatkozat - a magyar hozzátartozói igazolvány kiállítását nem zárja ki, annak kiállítását a magyarigazolvány kiállításának kérelmezésére jogosult vagy már magyarigazolvánnyal rendelkező személy együtt élő házastársa és a közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermeke kérheti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától.

Hol nyújthatja be az igazolvány kiadására irányuló kérelmet?

A kérelmező a kérelmet nyomtatványon (adatlap), személyesen vagy meghatalmazottja útján a lakóhelye szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten terjesztheti elő.

A kérelem benyújtásához szükséges adatlap a kérelmező lakóhelye szerinti információs irodákban igényelhető, ahol segítséget nyújtanak az adatlap kitöltésében és továbbításában.

Milyen okmányok illetve okiratok szükségesek az igazolvány igényléséhez?

 • személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, stb.),
 • egy darab 3,2 x 4,5 cm méretű, a kérelmező személy felismerésére alkalmas arcfénykép,
 • amennyiben a kérelmező magyar nyelvtudása nem megfelelő, a magyar nemzetiséget igazoló okirat vagy annak másolata, amely igazolja, hogy a kérelmező lakóhelye szerinti állam,
 • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván vagy,
 • területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet nyilvántartott tagja, vagy,
 • területén működő egyház magyar nemzetiségűként tartja nyilván,

Amennyiben a kérelmező kiskorú, a kérelmet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, továbbá szükség van egy olyan okmányra, mely a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas. Ha a törvényes képviselő a szülőtől eltérő személy (pl.: gyám), arra az okiratra van szükség, amely feljogosítja a kiskorú törvényes képviseletének ellátására (pl.: gyámhatóság határozata).

Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen nagykorú személy gondokság alatt áll, az ezt igazoló okiratot is bemutatni szükséges.

Hol lehet az érvényes igazolványt átvenni?

Az elkészült igazolványt a kiállítástól számított 12 hónapon belül, személyesen vagy meghatalmazás ellenében

 • a kérelmező által megjelölt, Magyarország területén működő regionális közigazgatási hivatalokban illetve kirendeltségeiken

VAGY

 • a kérelmező lakóhelye szerint erre kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleti szervnél lehet átvenni.

Ezt követően a Hivatal a visszaküldött igazolványt érvényességi idejének lejártáig őrzi, melyet külön kérelemre a fenti, kézbesítésben közreműködő szervek útján kézbesít.


További tájékozódás

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala,
Magyar Igazolványok és Internetes Közigazgatási Szolgáltatások Főosztálya,
Magyar Igazolványok Osztálya

Budapest, XIV. Róna u. 54-56.

www.nyilvantarto.hu

Levelezési cím:

1389 Budapest, Pf.: 142.

Tel.: 0036 1 469-55-01
Fax: 0036 1 469-55-66

E-mail cím:

miginfo1@mail.ahiv.hu
miginfo2@mail.ahiv.hu

Telefonos információs szolgálat:
(0036) 1-469-55-19,
(0036) 1-469-55-25

 

Ugrás vissza Ugrás vissza...