Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szerb Köztársaság (Vajdaság)

Létrehozva: 2006. április 1.
Módosítás: 2010. február 23.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:


Déli szomszédunknál az elmúlt három esztendő legnagyobb változása a 2000-ben lezajlott békés politikai változás volt, amelynek létrejöttéhez a maga eszközeivel (pl. szegedi folyamat, ellenzéki mozgalmakban való aktív részvétel) Magyarország és a vajdasági magyar közösség is jelentős mértékben hozzájárult. Az új szerbiai kormányban a magyarság képviselői is helyet kaptak. Ez a lépés azt fejezi ki, hogy a felelős szerb politikusok a magyar kisebbséget nem tartják az országra nézve destabilizáló tényezőnek, egyben elismerik a vajdasági magyarságnak a demokratikus fordulatban játszott fontos szerepét.
A fordulat a bilaterális kapcsolatokra is jó hatással volt. Szabadkán főkonzulátus nyílt. A kedvező politikai változások mellett azonban növekszik a magyarok, sajnálatos módon az utóbbi időszakban az iskolás korú gyerekek elleni atrocitások száma. A magyar politikusok ellen továbbra is lejárató kampányok zajlanak. Az alkotmánybíróságnak az önkormányzati nyelvhasználatot érintő rendelkezése újra a Milosevics-időszak politikáját idézi föl.
A demokratizálódási folyamatokkal összefüggő és a kisebbségeket érintő kérdések közül kiemelendő az általános decentralizáció, amely többek között pozitív változásokat eredményezhet az anyanyelvi oktatás területén; az önkormányzati törvény olyan módosítása, amely növelheti az önkormányzatok hatáskörét és gazdasági önállóságát; valamint a választási törvény módosítása, amely kifejezi a kisebbségek sajátos érdekeit. A pozitív folyamatok előjeleként értékelhető, hogy politikai párbeszéd vette kezdetét a Vajdaság státusáról.
A magyar kormány támogatja a kisebbségi törvény mielőbbi megalkotását, valamint a vajdasági magyar pártok egységes, hármas autonómia-koncepcióját, és fontosnak ítéli az érintett magyar szervezetek ennek minél szélesebb nemzetközi támogatását célzó erőfeszítéseit. Gazdasági téren olyan feltételek kialakítását tartja szükségesnek, amelyek biztosítani tudják a vajdasági magyar közösség talpon maradását. A magyar kormány nagy figyelemmel kíséri a közelmúltban elfogadott privatizációs törvény végrehajtásával összefüggő kormányzati lépéseket, és szorgalmazza, hogy a katolikus, a református és az evangélikus egyházak korábban elkobzott ingó és ingatlan vagyonának eddig késlekedő visszaszolgáltatása mielőbb megtörténjen.
A magyar kormány a Vajdaság magyarlakta települései és az ott élő magyar közösség támogatása érdekében 2000-ben 500 millió forint összegű segélykeretet hozott létre, amellyel a délvidéki magyarság szülőföldön maradását és boldogulását kívánja elősegíteni. A segélykeret felhasználását a HTMH felügyeli.
(Forrás: Határon Túli Magyarok Hivatala)
Ugrás vissza Ugrás vissza...