Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Románia (Erdély)

Létrehozva: 2006. április 1.
Módosítás: 2006. április 1.
Forrás: Külügyminisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A romániai magyarság életében gyökeres változást hozott 2007. január 1-e, Románia Európai Uniós integrációja. A másfél milliós romániai magyar közösség helyzetét alapvetően három tényező határozza meg: a népességfogyás, a gazdasági helyzet valamint jogi-politikai kontextus. A 2002-es népszámlálás eredményei szerint 1.431.807 személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ami mintegy 193.000 fővel kevesebb a tíz évvel azelőtti értéknél. Vagyis a magyar népesség fogyása 11,8 százalékos volt, szemben az országosan tapasztalható 4,9 százalékkal.

A romániai magyar kisebbség stabilizáló szerepet töltött és tölt be Románia életében, nagymértékben hozzájárult az ország modernizációjához és európai integrációjához. A közösség politikai, érdekvédelmi képviselete, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az 1989-es rendszerváltás óta folyamatosan jelen van a román parlamentben, 2004. decemberétől pedig már második alkalommal tagja a román kormánynak is. Az 1996-os első kormánykoalíciós szerepvállalással az RMDSZ és a romániai magyar közösség mind a romániai, mind a közép-kelet-európai, kisebbségben élő népek történetében egyedülálló modellt teremtett meg, amit nagyra értékelt az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok egyaránt.

A közösség politikai szerepvállalásának is köszönhetően a 2003-as alkotmánymódosítással befejeződött a kisebbségi nyelvi jogok kodifikációja, a korábban kiharcolt és törvénybe foglalt nyelvi-kisebbségi jogokat most már az alkotmány szavatolja. A restitúció kérdésében is jelentős előrelépés történt, az egykoron államosított közösségi, magán- és egyházi javak visszaszolgáltatásának folyamata azonban nehézkes és akadozó.

Az RMDSZ 2004 decemberi koalíciós szerepvállalásakor a kulturális autonómiát, a decentralizációt és a fejlesztési régiók átszervezését biztosító jogszabályok elfogadását nevezte meg az elkövetkező időszak prioritásainak. Az állandósult kormánykoalíciós viszály és válság közepette  egyetlen célkitűzés sem teljesült.

Románia az első europarlamenti választásokra készül. A romániai magyarság 2003 óta tartó megosztottsága következtében a 2007 októberében sorra kerülő választásokon a közösség képviseletében az RMDSZ mellett Tőkés László egyéni jelöltként indul. Az 5 százalékos parlamenti küszöb és az utóbbi évtized magyar népességcsökkenése következtében reális veszélyt jelent a képviseleti egység felszámolódása.

Az új évezred új fejezet hozott a magyar-román államközi kapcsolatok történetében. A térségben egyedülálló módon, 2005 novemberében sor került az első közös magyar-román kormányülésre, 2006-ban pedig a másodikra. A politikai kapcsolatok javulása tükröződik az egyre intenzívebbé váló gazdasági együttműködésben is, amely előrevetíti az immár két uniós ország közös fejlesztési programjainak vélhető eredményességét is.

Ugrás vissza Ugrás vissza...