Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szlovákia (Felvidék)

Létrehozva: 2006. április 1.
Módosítás: 2006. április 1.
Forrás: Külügyminisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:


Szlovákiában 1998 és 2006 között a Magyar Koalíció Pártja több fontos kormányzati, illetve parlamenti pozíciót birtokolt, s jelentős befolyással rendelkezett a magyarlakta területeken. Így központi és regionális szinten egyaránt erőteljesebben tudta megjeleníteni a helyi magyarok érdekeit.

A felvidéki magyarság létszáma a legutóbbi két népszámlálás adatai szerint - alig több mint tíz év alatt - drámai mértékben, közel 47 ezer fővel csökkent, s ennek egyik legfőbb oka az asszimiláció mellett a születések alacsony száma. Súlyos problémát jelent az alapfokú oktatási intézményekbe kerülő magyar gyermekek évről évre csökkenő létszáma, ami sok településen már kérdésessé teszi a magyar nyelvű óvodák és alapiskolák fenntarthatóságát.

Az utóbbi évek kiemelkedő jelentőségű fejleménye a 2004-ben, Révkomáromban létrehozott önálló magyar állami egyetem megalakulása. A Magyarország által is támogatott intézményben immár több mint kétezer hallgató vesz részt az alapvetően magyar nyelvű oktatásban. A Selye János Egyetem számára adott a lehetőség ahhoz, hogy fokozatosan korszerű európai egyetemmé, a szlovákiai magyar tudományosság műhelyévé, s a felvidéki magyarság egyik jelentős szellemi központjává váljon. A nyitrai Konstantin Egyetemen létrejött önálló magyar kar is nagy népszerűségnek örvend a jelentkezők körében. 2004 februárjában lépett hatályba a kisebbségeknek nyújtandó oktatási-nevelési támogatásokat szabályozó magyar-szlovák megállapodás. Azóta zavartalanul történik a magyar állam részéről nyújtott támogatások kifizetése.

2004. december végével Szlovákiában lezárult a földkárpótlás, ugyanakkor a 2004. január 1-jétől hatályos földtörvénnyel kapcsolatban alkotmányossági problémák merültek fel. A nevesítési eljárás lehetősége ezért továbbra is nyitott maradt. A szlovákiai magyarok közül sokan éltek a kárpótlási lehetőséggel, illetve a nevesítetlen földek esetében tulajdonjoguk helyreállításának igényével, ezt a lehetőséget azonban eddig korántsem használta ki minden jogosult.

A magyarság szempontjából legfontosabb célkitűzések közül továbbra sem valósult meg a kisebbségek jogállásáról és a kisebbségi kultúrák támogatásáról szóló törvények elfogadása. Nem született jelentős előrehaladás a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája elveinek szlovákiai megvalósítása ügyében sem.

A kassai kormányprogram és a Beneš-dekrétumok ügye időről időre vitákat okoz a felvidéki magyarság és a többségi szlovákság politikai képviselete között, és esetenként kihatással van a magyar-szlovák államközi kapcsolatokra is. Hasonlóan érzékeny kérdésnek számít Szlovákiában a magyarság esetleges autonómiájának felvetése is. Az MKP képviselői több alkalommal is úgy foglaltak állást, hogy jelenleg a kultúra és az oktatás területén megvalósuló önkormányzatiság elérése a leglényegesebb, mivel ez jelenti a nemzeti identitás megőrzésének alapját.

A 2005 őszén megtartott megyei önkormányzati választások a magyarság számára komoly figyelmeztetést jelentettek. A szlovák pártok ugyanis nagykoalíciókat alakítottak az MKP hatalomból való kiszorítása érdekében. A 2006 évi parlamenti választások után az immár ellenzékbe szorult magyar párt érdekérvényesítési lehetőségei beszűkültek, s az új szlovák kormánykoalícióban jelentős befolyást nyertek a magyarellenes törekvéseket képviselő szlovák politikai erők.

Ugrás vissza Ugrás vissza...