Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Nemzetiségi és etnikai csoportok

Létrehozva: 2006. március 31.
Módosítás: 2010. március 29.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A mai Magyarországon a 2001. évi népszámlálás adatai szerint a lakosság (10 198 315 fő) 96,6 százaléka magyar anyanyelvű, ezért az ország egynyelvű nemzeti államnak tekinthető.

Magyarország határain kívül, a közvetlenül szomszédos országokban több mint 3 millió magyar él az 1920. évi trianoni békeszerződés óta, legtöbben a Romániához tartozó Erdélyben. A világ egyéb tájain élő magyarokkal együtt a külföldön élő magyarok számát összesen kb. 5 millióra becsülik. (magyarsag.mti.hu) Az 2001. évi magyarországi népszámlálás adatai szerint 314 060 fő, vagyis a lakosság 3%-a vallotta magát valamelyik hivatalosan elismert nemzetiséghez tartozónak.

A Magyarországon élő nemzetiségek számaránya viszonylag alacsony a hivatalos népszámlálások szerint. A nemzetiségi szervezetek becslései a népszámlálás eredményénél magasabb számot mutatnak, amibe a származás figyelembevétele is közrejátszhat.E becslések szerint Magyarországon 200-220 ezer német (62 233),100-110 ezer szlovák (17 693), 80-90 ezer horvát (15 620), 25 ezer román (7 995), 5000 szerb (3 816), 5000 szlovén származású (3 040) él. A lengyel kisebbség száma 10 ezer fő (2 962), a görögöké 3000 (2 509), az örményeké 1500 (620), a bolgároké mintegy 3000 (1 358), a ruszinoké 6000 (1 098), az ukránoké 6000 fő (5 070). Az anyanyelvvel nem rendelkező roma népesség számát a becslések 400-600 ezerre teszik (190 046).
(Zárójelben az 2001. évi hivatalos népszámlálási adat az anyanyelv használatáról.)

Az alkotmány valamennyi nemzetiségnek biztosítja a teljes egyenjogúságot és a szabad nyelvhasználatot; 1993. július 7-én az Országgyűlés törvényt is hozott a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. E jogok érvényesülésének biztosítására 1990-ben létrejött a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal. E hivatal 2007. február 1-jével megszűnt. A továbbiakban a hivatal jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága.
(Forrás: MTI Sajtóadatbank, KSH)

Ugrás vissza Ugrás vissza...