Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Oktatás

Cikk:

A parlament 1993 júliusában új nemzetiségi, közoktatási, szakoktatási és felsőoktatási törvényeket fogadott el a hazai oktatási rendszer tartalmi, személyi és szerkezeti megújulására.

Az 1990-es években bekövetkezett néhány alapvető változás a közoktatásban:

 1. Az 1990-es önkormányzati rendszer létrejöttével az addig állami tulajdonú közoktatási intézmények többsége önkormányzati tulajdonba került.

 2. A tankötelezettség a gyermek 5. életévének betöltésével kezdődik azok számára, akik nem részesülnek óvodai képzésben, és jelenleg a 16. életév betöltéséig tart. Azok számára, akik 1998 szeptemberében kezdték az általános iskola első évfolyamát, a tankötelezettség már a 18. életévig terjed ki. A tanulók számára a tankötelezettség ideje alatt az oktatás ingyenes.

 3. A közoktatás elsősorban 8+4 éves iskolaszerkezetben valósul meg, de a törvény lehetővé teszi, hogy az iskolák más módon (4+8, 6+6) szakaszolják a kötelező 12 évfolyamos képzési időt.

1993-ban készült el az első önálló, magyar felsőoktatási törvény, amelynek hatálya kiterjed az állami és az államilag elismert nem állami (egyházi, magán és alapítványi) felsőoktatás egészére, megőrizvén a magyar felsőoktatás duális (egyetemi és főiskolai) képzési rendszerét. A törvény 1996. évi módosítása főleg a felsőoktatás finanszírozásában hozott változásokat, a normatív jellegű támogatási rendszer, a kutatástámogatási alap bevezetése révén.

2003-ban ismételten változtatták mind a felső-, mind a közoktatást. Bevezették többek között a kétszintű érettségi vizsgát, a közoktatásban az első négy évfolyamban az utolsó félév kivételével csak szöveges értékelő osztályzatot kaphatnak a gyerekek, az általános iskola első három évfolyamában csak szülői engedéllyel lehet évismétlésre kötelezni a tanulókat, életbe lépett a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a hallgatók a felsőoktatási intézmény jogorvoslati útjának végigjárása után az intézmény döntése ellen bírósági eljárást kezdeményezhetnek.

Bolognai folyamat

1999-ben 29 ország (köztük hazánk) képviselői írták alá az ún. Bolognai Nyilatkozatot. Az ebből kinőtt bolognai folyamatban részt vevő 45, immár nem kizárólag, de zömében európai ország vállalta, hogy oktatási rendszerét még sikeresebbé, összehangoltabbá és versenyképesebbé teszi. Hozzáigazítja a felsőoktatatási rendszerét ahhoz a többlépcsős angolszász oktatási modellhez, amelyet a világ legjobb egyetemeinek többsége követ.

A Bolognai Nyilatkozat aláírói 1999-ben az Európai Felsőoktatási Térség 2010-ig történő létrehozása érdekében a következő célokat tűzték ki:

 • könnyen érthető és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása (pl. az oklevélmelléklet bevezetése által),
 • két fő, egymásra épülő képzési szakaszon (ún. cikluson) alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az első ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, továbbá szükséges feltétele a második képzési ciklusba (mesterképzésbe) történő belépésnek,
 • egységes kreditátviteli rendszer kialakítása,
 • a széleskörű oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elősegítése,
 • együttműködés kialakítása az európai felsőoktatási minőségbiztosításban,
 • a felsőoktatás európai dimenziójának támogatása, az Európai Unióval, Európával kapcsolatos ismeretanyagok megjelenítése az oktatásban.

Képzés időtartama képzési típusonként:

 • Felsőfokú szakképzés: képzési idő 4 félév, az alapképzésben beszámítható
 • Alapképzés - „Bachelor" vagy „baccalaureus" (rövidítve: BA, BSc): a képzési idő legalább 6, legfeljebb 8 félév,
 • Mesterképzés - „Master" vagy „magister" (rövidítve MA, MSc): a képzési idő legalább 2, legfeljebb 5 félév,
 • Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master) szerezhető: a képzési idő legalább 10 és legfeljebb 12 félév.
 • Szakirányú továbbképzésben (diplomával már rendelkezőknek) speciális szakképzettség szerezhető: a képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.
 • Doktori képzés - PhD, DLA: a képzési idő 6 félév. 
 

Statisztikák
Végzettek száma (ezer fő)
 
2001
2002
2003
2004
20052006
2007
8. évfolyamot befejezte
119,3
118,8
116,6
118,0
120,3118,8
113
Érettségizett
88,9
90,4
89,2
93,0
88,6
90,8
91
Egyetemi, főiskolai oklevelet szerzett
47,4
50,5
52,8
53,5
57,1
53,1
51,5
ebből: nappali tagozaton
29,7
30,8
31,9
31,6
32,7
29,9
29

 Felsőfokú oktatás

 Év   Jelentkezők   Felvettek 
 Összesen   Alap, nappali   Állami   Összesen   Alap, nappali   Állami 
2001 148880 83642 106288 98031 48622 50826
2002 164219 87405 115072 108903 51148 55161
2003 159865 84857 103163 106024 50561 55108
2004 167082 94048 115798 109562 53155 59641
2005 149829 90601 114008 102960 51195 60028
2006 132527 83836 103422 93898 52850 57796
2007 108854 76392 88794 81563 50405 48724
2008 96986 65240 81389 81101 48567 5277
 ALAPKÉPZÉS
 Év   Jelentkezők   Felvettek összesen 
 Összesen   Első helyen 
2001 129476 128545 81543
2002 140669 139686 89257
2003 133911 133046 84508
2004 140394 139358 86609
2005 125559 124586 81136
2006 111943 111055 76178
2007 94039 86943 65140
2008 83655 77289 63611
DIPLOMÁS KÉPZÉS
 Év   Jelentkezők   Felvettek összesen 
 Összesen   Első helyen 
2001 13142 12564 9854
2002 15266 14567 10544
2003 16306 15498 11660
2004 16011 15194 11032
2005 13890 13195 9851
2006 9255 8718 6111
2007 3962 3252 2393
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
 Év   Jelentkezők   Felvettek összesen 
 Összesen   Első helyen 
2001 4699 2029 2234
2002 6068 2741 3385
2003 6680 2969 3371
2004 8920 3980 5388
2005 10067 4637 6378
2006 11831 5372 6070
2007 12070 4552 5421
2008 13788 5092 7863
KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS
 Év   Jelentkezők   Felvettek összesen 
 Összesen   Első helyen 
2001 5993 5741 4403
2002 7563 7219 5720
2003 8759 8351 6490
2004 9012 8550 6540
2005 7729 7410 5596
2006 7627 7382 5539
2007 4594 4172 3190
2008 160 149 116
MESTERKÉPZÉS
 Év   Jelentkezők   Felvettek összesen 
 Összesen   Első helyen 
2007 1060 915 603
2008 6031 5840 4225
OSZTATLAN KÉPZÉS
 Év   Jelentkezők   Felvettek összesen 
 Összesen   Első helyen 
2007 11563 9020 4816
2008 10858 8612 5286
 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT

 Év   Jelentkezők   Felvettek összesen 
 Összesen   Első helyen 
2001 106288 103293 50826
2002 115072 110876 55161
2003 103186 101286 55159
2004 115798 113714 59641
2005 114007 111896 60027
2006 103423 101760 57798
2007 88795 85229 48726
2008 81389 77877 52776
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES
 Év   Jelentkezők   Felvettek összesen 
 Összesen   Első helyen 
2001 71509 45586 47224
2002 83777 53337 53750
2003 81222 58578 50875
2004 76662 53368 49931
2005 61416 37932 42947
2006 54121 30767 36100
2007 53747 23625 32837
2008 52243 19105 28325

Felsőoktatásba jelentkezők és felvettek száma képzési területenként

forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium, felvi.hu

Ugrás vissza Ugrás vissza...